Kgff

Vi delar gärna med oss

KGFF stipendie - Scholarship

 – stipendie för utveckling av kredit- och garantibranschen

KGFF logo symbol, favvicon.

Med stipendiet vill vi sprida nytta och förståelse för kredit- och garantiförsäkringen som produkter och för branschen som helhet.
Genom KGFF Scholarship uppmuntrar vi nya idéer och perspektiv som rör risker kring handelsfinansiering, säkerhet, export och internationell handel. 

Scholarship, stipendium, studera.

Vem har rätt att söka stipendie?

Vi välkomnar dig som är student inom ekonomi, finans och juridik i Stockholm, Göteborg, Uppsala och Lund och har en idé inom ovan områden – för din C eller D – uppsats. 

Som stipendiat tilldelas du 30 000 kr och får hjälp med att förverkliga din idé. Med PR ser vi till att du når ut till svensk industri och svenska banker. Du får också möjlighet att föreläsa på vårt årliga seminarium och mingel – Industry Dinner – samt bli uppmärksammad på vår hemsida.

Juryn består av minst tre styrelsemedlemmar. Styrelsen utser även en ordförande med avgörande röst i låst läge.

Ansökan skall innehålla:

Ditt namn, kontaktuppgifter och personnummer

Namn och kontaktuppgifter till din handledare

Beskrivning av din idé för examensarbetet – max 500 ord.

Försäkring och garanti för ett tryggare företagande

Våra medlemmar