Kgff

Trygghetsskapande förening

Tipslänkar

KGFF logo symbol, favvicon.

Några tipslänkar från oss

Aktuell svensk konkursstatistik, månad för månad, bransch för bransch och län för län.

Länk

Business Sweden (fd Exportrådet) presenterar aktuell statistik och analyser gällande svensk export och våra exportmarknader.

Länk

Konjunkturinstitutet analyserar den ekonomiska utvecklingen, i Sverige och internationellt, samt forskar inom nationalekonomi. Institutets prognoser utgör inte bara ett oberoende underlag för den ekonomiska politiken utan används också av andra statliga myndigheter, företag, organisationer och av arbetsmarknadens parter.

Länk

  • Trade Credit & Political Risk Insurance Professionals
  • Global trade and credit insurance group
  • ICISA (International Credit Insurance & Surety Association)
  • Intelligent Insurer Forum

Sammanställning av Incoterms regler (International Commercial Terms). En samling fördefinierade handelsregler som reglerats av ICC (International Chamber of Commerce). Dessa är vanligt förekommande I internationell handel och reglerar uppgifter, ansvar, kostnader och risker i samband med leverans och betalning av gods.

Länk

Försäkring och garanti för ett tryggare företagande