Kgff

Vägen till trygga affärer i en orolig tid

KGFF logo symbol, favvicon.

Kredit- och Garantiförsäkringsföreningen är en branschförening för företag verksamma inom kundkreditförsäkring och försäkringsgarantier.

Föreningens huvudsyfte är att genom informationsspridning, utbildning, PR, riktade aktiviteter och annan kunskapsspridning gentemot det svenska näringslivet och svenska myndigheter, sprida kännedom om kundkreditförsäkring, och försäkringsgarantier och dess betydelse för svenskt näringsliv och handel.

people, business, meeting-1979261.jpg

Save the date!

välkommen till Branschmingel

Dag: Onsdag den 25 oktober 2023
Tid: 18:00-22:00
Plats: Vinterterassen restaurang TAK
OSA: 25 september, via kansli@kgff.se

Välkommen på branschgolf

Välkommen till årets branschgolf som spelas på Saltsjöbadens GK. Anmälan görs senast 31 Augusti direkt till Niklas Larsén/Atradius
Om leverans uteblir

Försäkringsgarantier

Försäkringsgarantin är i sin juridiska form en borgensförbindelse och i princip identisk med bankgarantier. Genom att använda ett försäkringsbolag som utfärdar garantier behöver kunden inte lämna säkerheter. Det gör att förmånstagaren får ersättning om leverans inte sker som överenskommet.

att skydda intäkter

Kreditförsäkring

Kundkreditförsäkringen skyddar intäkter i företag om kunden inte betalar sina fakturor. Den skapar trygghet i er affär. Kreditförsäkringen skyddar även vid expansion gentemot nya marknader och okända kunder. Dessutom ger den möjlighet att erbjuda längre kredittider. Kundkreditförsäkringen bidrar även med säkerhet när företaget förhandlar med bank.

Vi välkomnar remisser

Idag skyddar KGFFs medlemmar svensk handel för ca 500 miljarder kronor. Tillsammans utgör vi ca 80% av marknaden inom kredit-och garantiförsäkringsområdet. Nu vill vi vara med och bidra med vår kunskap och ser gärna er som remissinstans.

Scholarship - Stipendie

Vi välkomnar dig som är svensk student inom ekonomi, finans och juridik i Stockholm, Göteborg, Uppsala och Lund. Du som student kan tilldelas 30 000 kr – vi tar emot din ansökan löpande!