Kgff

Kreditförsäkring

Att skydda intäkter

KGFF logo symbol, favvicon.

Kundkreditförsäkringen skyddar intäkter i företag om kunden inte betalar sina fakturor. Den skapar trygghet i er affär. Kreditförsäkringen skyddar även vid expansion gentemot nya marknader och okända kunder. Dessutom ger den möjlighet att erbjuda längre kredittider. Kundkreditförsäkringen bidrar även med säkerhet när företaget förhandlar med bank.

locker, safe, 3d-4558667.jpg

Tre fördelar med kreditförsäkring

1.

25% av alla konkurser beror på obetalda fakturor – med kreditförsäkring slipper du det

2.

Kostnaden för kreditförsäkring är normala fall är några promille av företagets försäljning

3.

Med kreditförsäkringen kan du öka din omsättning utan att öka din risk.

Våra medlemmar