Kgff

KGFF

Kontakta oss

KGFF logo symbol, favvicon.

Kredit- och Garantiförsäkringsföreningen är en branschförening för företag verksamma inom kundkreditförsäkring och försäkringsgarantier.

Postadress

C/O Trygg-Hansa Försäkringar,
Att: Leif  Förare, Flemminggatan 18, 112 26 Stockholm

Försäkring och garanti för ett tryggare företagande

Våra medlemmar