Kgff

Trygghetsskapande förening

Om oss

KGFF logo symbol, favvicon.

KGFF är ett gemensamt organ för försäkringsgivare, försäkringsförmedlare och andra intressenter inom kundkreditförsäkring och försäkringsgarantier i Sverige.

Föreningens huvudsyfte är att genom informationsspridning, utbildning, PR, riktade aktiviteter och annan kunskapsspridning gentemot det svenska näringslivet och svenska myndigheter, sprida kännedom om kundkreditförsäkring, och försäkringsgarantier och dess betydelse för svenskt näringsliv och handel.

people, business, meeting-1979261.jpg

Vilka är vi

Föreningen skall fullgöra sitt syfte genom:

Att verka för ökad kännedom om kundkreditförsäkringens och försäkringsgarantins betydelse för samhället och enskilda, att i förhållande till riksdag, regering, myndigheter, organisationer och allmänheten agera som remissinstans och göra yttranden åt medlemmarnas gemensamma ståndpunkter i relevanta frågor.

Att verkställa utredningar, väcka förslag och debatt i frågor av betydelse för kundkreditförsäkrings- och försäkringsgarantiverksamheten, svenskt näringsliv och svensk handel.

Att i övrigt verka för en sund utveckling av kundkreditförsäkrings- och försäkringsgarantiverksamheten, att i övrigt verka för spridning av kunskap och utbildning kring kundkreditförsäkringar och försäkringsgarantier.

Föreningen skall inte på något sätt driva medlemmars enskilda intressen eller ägna sig åt konkurrensbegränsande verksamhet.

KGFF samlar EKN, Privata Kreditförsäkringsbolag, Försäkringsförmedlare, banker och andra intressenter i en förening som syftar till att sprida kunskap och information om kreditförsäkringens och försäkringsgarantins värde för svensk handel och svensk export.

En kundkreditförsäkring är ett skydd för ett företag (fakturautställaren) om företagets kund (fakturamottagaren) inte betalar sina fakturor.

Förutom att skydda ett företags intäkter, understödjer kundkreditförsäkringen vid expansion mot nya marknader och okända kunder, samt möjliggör att våga erbjuda längre kredittider. En kundkreditförsäkring bidrar även med säkerhet i ett företags förhandlingar med sin bank.

En försäkringsgaranti är i sin juridiska form en borgensförbindelse och är i princip identisk med bankgarantier. Genom att använda ett försäkringsbolag som utfärdar garantier behöver kunden inte lämna säkerheter.

Idag skyddar KGFFs medlemmar svensk handel för ca 500 miljarder kronor.

På hemsidan finner du information om kreditförsäkringens och försäkringsgarantins betydelse för svensk handel, information om föreningens medlemmar, nyheter, aktuella händelser samt användbara länkar.

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor, eller önskar få information om hur ett medlemskap kan hjälpa just er!

Försäkring och garanti för ett tryggare företagande

Våra medlemmar

Vi välkomnar remisser

Idag skyddar KGFFs medlemmar svensk handel för ca 500 miljarder kronor. Tillsammans utgör vi ca 80% av marknaden inom kredit-och garantiförsäkringsområdet. Nu vill vi vara med och bidra med vår kunskap och ser gärna er som remissinstans.

Scholarship - Stipendie

Vi välkomnar dig som är svensk student inom ekonomi, finans och juridik i Stockholm, Göteborg, Uppsala och Lund. Du som student kan tilldelas 30 000 kr – vi tar emot din ansökan löpande!