Kgff

Vi delar gärna med oss

Våra tjänster

KGFF logo symbol, favvicon.
Om leverans uteblir

Försäkringsgarantier

Försäkringsgarantin är i sin juridiska form en borgensförbindelse och i princip identisk med bankgarantier. Genom att använda ett försäkringsbolag som utfärdar garantier behöver kunden inte lämna säkerheter. Det gör att förmånstagaren får ersättning om leverans inte sker som överenskommet.

att skydda intäkter

Kreditförsäkring

Kundkreditförsäkringen skyddar intäkter i företag om kunden inte betalar sina fakturor. Den skapar trygghet i er affär. Kreditförsäkringen skyddar även vid expansion gentemot nya marknader och okända kunder. Dessutom ger den möjlighet att erbjuda längre kredittider. Kundkreditförsäkringen bidrar även med säkerhet när företaget förhandlar med bank.

Vi välkomnar remisser

Idag skyddar KGFFs medlemmar svensk handel för ca 500 miljarder kronor. Tillsammans utgör vi ca 80% av marknaden inom kredit-och garantiförsäkringsområdet. Nu vill vi vara med och bidra med vår kunskap och ser gärna er som remissinstans.

Scholarship - Stipendie

Vi välkomnar dig som är svensk student inom ekonomi, finans och juridik i Stockholm, Göteborg, Uppsala och Lund. Du som student kan tilldelas 30 000 kr – vi tar emot din ansökan löpande!

Våra medlemmar

Försäkring och garanti för ett tryggare företagande