Kgff

KGFF - Vägen till trygga affärer i en orolig tid

KGFF logo symbol, favvicon.
Ideell förening
Remissinstans
Sholarship Stipendier

Kredit- och Garantiförsäkringsföreningen är en branschförening för företag verksamma inom kundkreditförsäkring och försäkringsgarantier.

Föreningens huvudsyfte är att genom informationsspridning, utbildning, PR, riktade aktiviteter och annan kunskapsspridning gentemot det svenska näringslivet och svenska myndigheter, sprida kännedom om kundkreditförsäkring, och försäkringsgarantier och dess betydelse för svenskt näringsliv och handel.

people, business, meeting-1979261.jpg
Om leverans uteblir

Försäkringsgarantier

Försäkringsgarantin är i sin juridiska form en borgensförbindelse och i princip identisk med bankgarantier. Genom att använda ett försäkringsbolag som utfärdar garantier behöver kunden inte lämna säkerheter. Det gör att förmånstagaren får ersättning om leverans inte sker som överenskommet.

att skydda intäkter

Kreditförsäkring

Kundkreditförsäkringen skyddar intäkter i företag om kunden inte betalar sina fakturor. Den skapar trygghet i er affär. Kreditförsäkringen skyddar även vid expansion gentemot nya marknader och okända kunder. Dessutom ger den möjlighet att erbjuda längre kredittider. Kundkreditförsäkringen bidrar även med säkerhet när företaget förhandlar med bank.

Vi välkomnar remisser

Idag skyddar KGFFs medlemmar svensk handel för ca 500 miljarder kronor. Tillsammans utgör vi ca 80% av marknaden inom kredit-och garantiförsäkringsområdet. Nu vill vi vara med och bidra med vår kunskap och ser gärna er som remissinstans.

Scholarship - Stipendie

Vi välkomnar dig som är student inom ekonomi, finans och juridik i Stockholm, Göteborg, Uppsala och Lund. Du som student kan tilldelas 30 000 kr – vi tar emot din ansökan löpande!

Leif Förare Styrelse.

Leif Förare

Styrelsordförande

”Svenska företag tar i jämförelse med företag i andra länder stora risker när de gör affärer. Speciellt gäller det affärer med nya kunder och på nya marknader.
– Vi är lite naiva i Sverige och gör stora affärer på kredit utan att säkra upp betalningen, säger Leif Förare ordförande i Kredit- och Garantiförsäkringsföreningen.”

Event | KGFF

Välkommen på KGFF-golf

Dag: Torsdag den 5 september
Plats: Saltsjöbadens GK
OSA: 25 augusti

I samband med anmälan anges: Namn, Företag, Golf-ID och HCP. 

Branschmingel, middag med kgff.

Välkommen på branschmingel

Dag: Torsdag den 14 november
Tid: 17.00 – 00.00
Plats: Vinterterassen, restaurang TAK
OSA: 14 oktober
Pris: 150 kr/pp

Låt oss hjälpa dig!

Vi delar gärna med oss!

Försäkring och garanti för ett tryggare företagande