Vägen till trygga affärer i en orolig tid

Kredit- och Garantiförsäkringsföreningen är en branschförening för företag verksamma inom kundkreditförsäkring och försäkringsgarantier.
KGFF som remissinstansAnsök KGFF Scholarship

Kalendarium - Industry Dinner 5 oktober kl 18.00

Efter två års uppehåll så kan vi äntligen igen genomföra branschens stora samling. Vi bjuder in till middag och mingel med kollegor inom Kredit- och Garantiförsäkringsbranschen och många andra intressenter. I dessa oroliga tider ser vi ett stort behov av att samlas för att tillsammans kunna erbjuda marknaden våra olika försäkringslösningar. Välkommen att bidra till en framåtriktad och lösningsorienterad försäkringsindustri! Anmälan till kansli@kgff.se.

Våra tjänster

Försäkringsgarantier - om leverans uteblir

Försäkringsgarantin är i sin juridiska form en borgensförbindelse och i princip identisk med bankgarantier. Genom att använda ett försäkringsbolag som utfärdar garantier behöver kunden inte lämna säkerheter. Det gör att förmånstagaren får ersättning om leverans inte sker som överenskommet.

Kreditförsäkring - att skydda intäkter

Kundkreditförsäkringen skyddar intäkter i företag om kunden inte betalar sina fakturor. Den skapar trygghet i er affär. Kreditförsäkringen skyddar även vid expansion gentemot nya marknader och okända kunder. Dessutom ger den möjlighet att erbjuda längre kredittider. Kundkreditförsäkringen bidrar även med säkerhet när företaget förhandlar med bank.

Aktuellt

Gör som Minna – sök KGFF scholarship

Gör som Minna – sök KGFF scholarship

Minna Horwitz är vår nuvarande KGFF scholarship stipendiat.Hon har studerat garantier lite närmare. Särskilt eventuella skillnader mellan garantier utfärdade av bank och försäkringsbolag.  Med sin uppsats ville Minna fylla den kunskapslucka som uppstått när det gäller...

read more
Välkommen till vår nya hemsida.

Välkommen till vår nya hemsida.

Här är vår nya hemsida som vi har tagit fram tillsammans med EasyOffice och Printline. Med fokus på ett tilltalande grafiskt uttryck och relevant innehåll. Utmaningen med den nya hemsidan var att tydliggöra information och framhäva vår verksamhet på ett modernt och...

read more

Vi välkomnar remisser

Idag skyddar KGFFs medlemmar svensk handel för ca 500 miljarder kronor. Tillsammans utgör vi ca 80% av marknaden inom kredit-och garantiförsäkringsområdet. Nu vill vi varamed och bidra med vår kunskap och ser gärna er som remissinstans.

Låter det intressant? Vänligen kontakta oss på kansli@kgff.se.

KGFF Scholarship

– stipendie för utveckling av kredit- och garantibranschen

Med stipendiet vill vi sprida nytta och förståelse för kredit- och garantiförsäkringen som produkter och för branschen som helhet.
Genom KGFF Scholarship uppmuntrar vi nya idéer och perspektiv som rör risker kring handelsfinansiering, säkerhet, export och internationell handel. Vår ambition är också att utveckla samarbetet med universitet och högskolor för att förbättra kunskapen såväl bland lärare som nyutbildade elever.

Därmed välkomnar vi dig som är svensk student inom ekonomi, finans och juridik i Stockholm, Göteborg, Uppsala och Lund och har en idé inom ovan områden – för din C eller D – uppsats att lämna in din ansökan senast 20 juni 2021.

Som stipendiat tilldelas du 30 000 kr och får hjälp med att förverkliga din idé i din C eller D-uppsats. Med PR ser vi till att du når ut till svensk industri och svenska banker. Du får också möjlighet att föreläsa på vårt årliga seminarium och mingel – Industry Dinner – samt bli uppmärksammad på vår hemsida.

Juryn består av minst tre styrelsemedlemmar. Styrelsen utser även en ordförande med avgörande röst i låst läge.

Vi ser fram emot din ansökan senast 20 juni via mejl: kansli@kgff.se

Ansökan ska innehålla:

  • Ditt namn, kontaktuppgifter och personnummer
  • Namn och kontaktuppgifter till din handledare
  • Beskrivning av din idé för examensarbetet – max 500 ord.

Om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta oss i styrelsen.

Våra medlemmar