Kgff

Svenska företag tar stora affärsrisker i onödan

KGFF logo symbol, favvicon.
Affärsrisker vid affärer.

Svenska företag tar i jämförelse med företag i andra länder stora risker när de gör affärer. Speciellt gäller det affärer med nya kunder och på nya marknader.
– Vi är lite naiva i Sverige och gör stora affärer på kredit utan att säkra upp betalningen, säger Leif Förare ordförande i Kredit- och Garantiförsäkringsföreningen.

Kredit- och Garantiförsäkringsföreningen (KGFF) har nyligen kommit ut med sin årsstatistik som visar nyckeltal och trender inom garanti- och kreditförsäkringar. Förutom att den försäkrade omsättningen har ökat med 25 procent under 2022 bland de företag som är med i undersökningen, har antalet skadeutbetalningar till företag med kreditförsäkringar ökat med 38 procent. Att skadeutbetalningarna ökat visar att marknaden är instabil och att det finns problem med att få in kundfordringar.

– Tack vare tecknade kreditförsäkringar är det många företag som kan undvika konkurs. Om kunden inte kan betala ersätter kreditförsäkringsföretaget förlusten, säger Leif Förare.

Även om 2022 års ökningar är stora sticker Sverige ut internationellt då vi betydligt oftare säljer på kredit utan det skydd som kreditförsäkringen erbjuder. I de flesta andra länder är det en självklarhet att göra trygga affärer genom kreditförsäkringar. I till exempel Danmark och Tyskland är den absoluta majoriteten av alla affärer försäkrade, jämfört med Sverige där det endast är en mycket liten andel som väljer att försäkra sina kundfordringar.

– Kännedomen om kreditförsäkringens fördelar är låg. Vi har också en tradition där vi litar på varandra och vi har dessutom ett kronofogde- och indrivningssystem som fungerar bra vid inhemska affärer. Men vid export i en alltmer globaliserad värld kan problem uppstå med betalningar och risken för förluster är mycket större, säger Leif Förare.

Idag beror 25 procent av alla konkurser på obetalda fakturor. Med en kundkreditförsäkring skyddar företaget sina intäkter om kunden inte betalar.

– Genom att säkra kassaflödet med en kreditförsäkring får företaget många fördelar. Man får bättre koll på sina möjligheter och risker i sin kundstock, man vågar ta större risker, göra större affärer, ge möjlighet till finansiering och ge sig ut på nya marknader då man vet att pengarna är säkrade.

Kredit- och Garantiförsäkringsföreningen (KGFF) är en branschförening för företag verksamma inom kundkreditförsäkring och försäkringsgarantier och de gör varje år en undersökning bland sina medlemmar som är verksamma inom garanti- och kreditförsäkringar. Undersökningen som gjorts årligen de senaste sex åren visar nyckeltal för att se trender inom kredit och garanti-försäkringsbranschen; till exempel hur mycket premie man genererar, hur mycket betalas ut, hur mycket försäkringar ställs ut och så vidare

Kontakt: Leif Förare, Tel +46 70 268 60 57, Email: leif.forare@trygghansagaranti.se

Dela artikel: