Minna Horwitz är vår nuvarande KGFF scholarship stipendiat.
Hon har studerat garantier lite närmare. Särskilt eventuella skillnader mellan garantier utfärdade av bank och försäkringsbolag.

 Med sin uppsats ville Minna fylla den kunskapslucka som uppstått när det gäller försäkringsgarantins ställning. Och då särskilt dess ställning som judiciell garanti. Efter genomgång av skillnaderna mellan garantier utfärdade av bank respektive försäkringsbolag konstaterar hon:

”Produkterna är faktiskt helt likvärdiga. Under förutsättning att försäkringsavtalslagen undantas från villkoren för garantier utfärdade av försäkringsbolag.”

Här kan du ta del av hennes examensuppsats vid juristprogrammet på Stockholms Universitet. Minna Horwitz – Försäkringsgarantin som judiciell garanti

KGFF välkomnar studenter vid Sveriges universitet och högskolor att uppmärksamma vårt branschområde vid val av studentuppsatser.
Som ett stöd i detta arbete kan föreningen lämna ekonomiskt bidrag i form av stipendium.

Om det låter intressant för dig får du mer information om hur du ansöker du här.