Seminarium 2015

Bilder från seminariet 23 april, klicka här.

karin LundbergFinansinspektionenKarin Lundberg är biträdande områdeschef för Bank på Finansinspektionen. Inom FI har Karin tidigare inneha tjänster som rådgivare och expert på kapitalkrav och kreditrisker. Hon har också erfarenhet från Swedbanks kreditriskkontroll, bland annat som globalt ansvarig för bankens kreditriskmätningssystem och som chef för kreditportföljanalys.

 

SEB

Johan_Andersson

Johan Andersson har studerat på Handels I Stockholm och har varit SEB’s organisation trogen sedan 1980. Han har haft en rad befattningar som Corporate Banking Executive och på senare år såsom Senior Credit Officer vid SEB i Stockholm, New York och London. Johan blev Head of Group Credits & Risk 2004 och utsågs sedermera till Chief Risk Officer och medlem i koncern-ledningen 2010. Johan rapporterar direkt till koncernchefen och har det globala ansvaret för riskacceptans och risköversikt inom SEB koncernen.

 

Save_Time_AB

Christan_Bergenstrale

Christian Bergenstråhle är en entreprenör som jobbat med kommunikation i snart 20 år och tillhör en av Sveriges första certifierade strateger inom sociala medier, utbildad vid Social Media Academy i USA. Christian driver idag sin egen kommunikationsfirma Savetime där han jobbar med kunder som Com Hem, Arla, Skellefteå Kraft m fl. Han är dessutom en frekvent anlitad föredragshållare inom sociala medier (ur ett strategiskt perspektiv), den kollaborativa ekonomin, sponsring och employer branding genom sociala medier.