Willis Towers Watson

WIllys Towers Watson
www.willistowerswatson.com/en-SE

Willis Towers Watson är ett ledande globalt försäkringsförmedlings-, teknik- och konsultbolag. Med rötter tillbaka till 1828 verkar Willis Towers Watson idag på samtliga kontinenter med över 40 000 medarbetare i över 140 länder.

 

Vi utformar och levererar råd och tekniklösningar som optimerar hantering av kapital, sak-
och personrelaterade risker, anställningsförmåner, belöning och övrigt humankapital. 

Vi har erfarenhet från alla bransch segment och verksamhetsområden över hela världen.

I Sverige inleddes verksamheten 1979 och idag är vi en av landets ledande rådgivare inom ersättningsrelaterade områden, pensioner och vidare förmåner, aktuariella tjänster (liv och sak),
samt risk- och försäkringsförmedling inom sakförsäkringsområdet.


Verksamheten finns på fyra orter – Stockholm (huvudkontor), Göteborg, Malmö och Karlstad –
med totalt ca 185 medarbetare. Willis Towers Watson är dessutom tillsammans med Max Matthiessen,  en av Nordens största livförsäkringsförmedlare.