The Channel Managing Agency

The Channel Syndicate 2015 vid Lloyd’s leds av en stark ledningsgrupp som tillsammans med erfarna underwriters handplockats från Lloyd’s- och Londonmarknaden. Syndikatet startade sin verksamhet 2011 och har sedan dess mer än fördubblat affärsvolymen. Verksamheten har ett starkt servicefokus: våra underwriters tillgänglighet och befogenheter gör det möjligt att i nära samarbete med våra kunder fatta beslut även gällande de mest komplexa försäkringslösningarna. Vår framgång bygger på kompetenta medarbetare, vår finansiella styrka och ägarstruktur.

SCOR, världens 5:e största återförsäkringskoncern med A+ rating från de ledande internationella ratinginstituten, är 100 % ägare av The Channel Syndicate. SCOR har en kapitalbas på mer än € 6 miljarder, en premievolym på närmare € 5 miljarder inom skadeförsäkring och driver verksamheten med baser i New York, Köln, London, Paris, Singapore och Zürich. SCOR är en långsiktig och stabil aktör och dessutom en av Lloyd’s- marknadens största finansiärer. För mer information om SCOR gå till www.scor.com

The Channel Syndicate erbjuder sina kunder säkerhet genom Lloyd’s “Chain of Security” som är ”ratade” A eller A+ av de ledande internationella ratinginstituten.

scor.com