Söderberg & Partners

Söderberg & Partners är Sveriges ledande fristående rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter. Vi erbjuder skräddarsydd och kvalificerad rådgivning utifrån varje kunds unika behov. Företag exponeras mot allt fler risker och förmågan att hantera dessa påverkar både löpande verksamhet, anseende och marknadsposition. Genom en detaljerad riskanalys hjälper vi dig att utforma ett optimalt försäkringsskydd, vilket ger både initiala och långsiktiga finansiella fördelar. Tillväxten har varit stark och Söderberg & Partners har växt med ca 70 procent om året sedan start. Koncernen har idag ca 1 000 medarbetare och ca 60 kontor utspridda i landet.

Inom kredit representerar vi ICBA, International Credit Brokers Alliance, världens största organisation av fristående specialister inom kreditförsäkring med medarbetare i 5 världsdelar.

soderbergpartners.se