Nordic Guarantee

Nordic Guarantee är en av Nordens största oberoende utfärdare av kontraktsgarantier. Vi erbjuder trygga
garantier utan kapitalbindning, långa handläggningstider eller höga kostnader.
Det gör att våra kunder slipper binda kapital som istället kan användas i verksamheten.
Vi är ca 40 anställda, och växer kraftigt, med kontor i Stockholm, Malmö, Helsingfors, Köpenhamn och Oslo.
Tillsammans med vårt systerföretag Lombard Insurance från Sydafrika har vi även möjlighet att snabbt och enkelt erbjuda nordiska företag garantier i mer än 20 afrikanska länder.

www.nordicguarantee.se