Kapitalguiden

kapitalguiden_logo

Kapitalguiden besitter djup kunskap inom området offentlig finansiering. Kapitalguiden stödjer SME-företag som önskar utnyttja olika finansiella instrument från offentliga aktörer. Möjligheter och kombinationer av lån, bidrag, ägarkapital, kundkrediter, garantier och kreditförsäkringar ger Kapitalguidens kunder en ökad flexibilitet att finansiera sin affärsutveckling.

Kapitalguiden är ett privatägt bolag som har etablerat en databas som innehåller offentliga finansieringsmöjligheter ur globalt perspektiv. Databasen fungerar som ett centralregister inom offentlig finansiering och riktar sig främst till små och medelstora verksamheter. Kapitalguiden är en främjare inom verksamhetstillväxt och internationalisering.

Kapitalguiden har sitt huvudkontor i Sverige, ett dotterbolag i Norge samt en filial i Finland.

kapitalguiden.se