JLT Risk Solution

JLT Risk Solutions är ett helägt dotterbolag till Jardine Lloyd Thompson Group plc (JLT). JLT omsätter drygt 880 miljoner pund, har över 7 500 anställda och har 100 kontor i 33 länder. Genom JLT Network har vi samarbetspartners i ytterligare 100 länder. JLT är en av världens största försäkringsmäklare och bolaget är noterat på Londonbörsen.

JLT erbjuder kvalificerad expertis vad gäller upphandling, strukturering, vidareutveckling och skadehantering av kundkreditförsäkringar. Kundkreditförsäkring innebär att försäkringstagaren kan öka försäljningen och den finansiella exponeringen mot sina kunder utan att öka sin egen finansiella risk. Försäkringen täcker risken att kunder inte betalar (insolvens, konkurs och även utebliven betalning). Våra uppdragsgivare är ofta internationella nordiska bolag med betydande försäljning utanför OECD.

jltrisk.se