Gar-Bo


Gar-Bo är Sveriges ledande försäkringsbolag inom byggrelaterade försäkringar. Gar-Bo är specialiserade på småhus och erbjuder trygghetslösningar inom nybyggnation och vid småhusförsäljning till privatpersoner och företag i hela Sverige. Genom Gar-Bo:s försäkringar och tjänster ger de kunskap, god råd och trygghet till människor som ska förverkliga sina
husdrömmar. Gar-Bo erbjuder också försäkringslösningar, tjänster och utbildningar anpassade för småhusföretag,
entreprenörer och bostadsrättsföreningar. Gar-Bo grundades 1989 och har idag ett 30-tal anställda på huvudkontoret i
Stockholm, men verkar i hela landet genom certifierade underkonsulter och byggtekniska experter.
www.gar-bo.se