Floda

Floda Risk & Finans är en konsult- och mäklarfirma som via förmedling till tredje part och eget konsultarbete arbetar för att frigöra rörelsekapital och sänka risk och kapitalkostnad.

florof.com