Euler Hermes

Euler Hermes Sverige, med kontor i Stockholm, ingår i franska Euler Hermes S.A. – världens största kreditförsäkringskoncern med etableringar i över 50 länder. Euler Hermes S.A. ingår i sin tur i Allianz koncernen – ett av världens största försäkringsbolag. Euler Hermes erbjuder kundkreditförsäkring som skydd mot kundförluster i samband med såväl inhemsk- som exportkreditförsäljning och kontraktsgarantier som används för att säkerställa kontraktsenliga förpliktelser inom t ex byggnads- och verkstadsindustrierna.

eulerhermes.se