Coface

Coface är en av världens tre största kreditförsäkringsföretag med representation och kontor i 66 länder. I huvudsak erbjuder vi risktäckning för insolvens, utebliven betalning, politisk risk och tillverkningsrisk. Organisationen utgörs av 4.400 medarbetare som genererar ca. MEURO 1.600 i intäkter. Totalt försäkrar vi drygt MEURO 400 i kundriskexponeringar världen över.

Coface rating hos nedanstående finansiella rating institut är följande:

  • Moody´s – A2 with stable outlook
  • Fitch IBCA – AA- with stable outlook

coface.se