Atradius

Atradius är världens näst största kreditförsäkringsbolag med verksamhet i 45 länder och huvudkontor i Amsterdam Holland. I Norden är Atradius klar marknadsledare i samtliga länder. Huvudverksamheten är försäkring av kundfordringar mot insolvens. Vi är sammanlagt 3300 anställda på 160 kontor och har en databas som innefattar information om mer än 100 miljoner företag världen över. Atradius omsätter ca 1,6 miljarder Euro. I Sverige är vi 36 anställda och servar drygt 400 kunder som spänner från små och medelstora företag till stora börsnoterade multinationella bolag med både global och lokal professionell service.  I Sverige försäkrar Atradius årligen ca 40.000 bolag.

atradius.se