AIG

American International Group, Inc. (AIG) är ett ledande internationellt försäkringsföretag med verksamhet i fler än 130 länder och jurisdiktion. Företag i AIG-gruppen säljer produkter till kommersiella och enskilda kunder och institutioner genom ett av världens mest utbyggda försäkringsnätverk. Dessutom är AIG-företagen ledande leverantörer av livförsäkringar och pensionstjänster i USA. AIG:s aktier är noterade på börserna i New York och Tokyo.

AIG är marknadsföringsnamnet på det globala försäkringsföretaget American International Group, Inc. som bl.a. marknadsför egendoms- och ansvarsförsäkringar, liv och pensionsförsäkringar samt allmänna
försäkringsoperationer.

För ytterligare information gå in på vår webbsida på www.aig.se

För mer information om AIG gå till vår hemsida på www.aig.com | YouTube: www.youtube.com/aig
| Twitter: @AIG_LatestNews | LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/aig