Peter Boberg, Verkställande Direktör för Atradius i Sverige har vid årsmötet 14 februari 2019 valts som ny styrelseordförande i Kredit- och Garantiförsäkringsföreningen (KGFF) och till ny kassör har valts Leif Förare