Kreditförsäkring

En kreditförsäkring skyddar er om en kund inte betalar för er leverans av tjänst eller vara.
Oavsett vad den bakomliggande orsaken kan vara, obestånd eller politiska orsaker, ersätter en kreditförsäkring er förlust.
Utöver ersättning vid kundförlust ger en kreditförsäkring fler fördelar för er.


Ni undviker störningar i kassaflödet som annars hade kunnat försätta er i en svår situation.
Med en kreditförsäkring öppnas möjligheten att säkrare kunna erbjuda köp på kredit till era kunder
eller möjlighet att ge en längre kredittid än konkurrenterna, vilket ger en konkurrensfördel på marknaden och möjliggör ökad försäljning.


En kreditförsäkring gör det möjligt för er att på ett säkrare sätt sälja till nya kunder och även öka försäljningen till nuvarande kunder med vetskap om att ytterligare försäljning är skyddad.


Ni får viktig information och blir snabbt förvarnad om en kund har försenade betalningar hos andra leverantörer och ni kan därmed skydda er från onödig riskexponering och ta välgrundade beslut.


Sist men inte minst, med vetskapen om att era utestående fakturor är försäkrade kan ni sova gott om natten.


En kreditförsäkring fungerar i korthet enligt nedan:kreditförsäkring