Kredit- och Garantiförsäkringsföreningen, KGFF, är en branschförening för företag verksamma inom kundkreditförsäkring och försäkringsgarantier.
Föreningens syfte är att öka marknadens kännedom och kunskap om de produkter våra medlemmar tillhandahåller. Vi vill  med detta bidra till det svenska näringslivets ökade möjligheter att reducera sina finansiella risker inom de områden vi representerar. 
 Läs mer