Försäkringsgarantier

En garanti är i sin juridiska form en borgensförbindelse. Utfärdaren av garantin förbinder sig att lämna ekonomisk ersättning till en förmånstagare av garantin i det fall uppdragsgivaren inte kan fullgöra sitt åtagande. Vidare finns det garantier som baseras på lagkrav eller motsvarande direktiv.

De garantier som utfärdas av försäkringsbolagen är i princip identiska med bankgarantier. Genom att använda ett försäkringsbolag som utfärdar garantin behöver kunden ofta inte lämna säkerheter. Vidare har försäkringsbolagen utvecklade lösningar för att göra kundens administration av garantier snabb och enkel.

En garantiaffär är ett trepartsförhållande som åskådliggörs nedan:

Garantiaffär

Anbudsgaranti

Täcker köparens förlust i det fall att säljaren vägrar att teckna kontrakt, drar tillbaka sitt anbud eller inte kan ställa ut begärd fullgörandegaranti.

Förskottsgaranti

Täcker återbetalning av erhållet förskott om leverans uteblir.

Klicka för mall till Förskottsgaranti

Fullgörandegaranti

Täcker säljarens/entreprenörens fullgörande av ett kontrakt.

Fullgörandegaranti kallas ibland Säkerhet för fullgörande, Byggsäkerhet, Fullgörandeförsäkring och Byggaranti.

Klicka för mall till Fullgörande och garantitidsgaranti

Klicka för mall till Fullgörandegaranti

Garantitidsgaranti

Täcker säljarens/entreprenörens skyldighet att åtgärda fel och brister under garantiperioden.

Garantitidsgaranti kallas ibland för Garantitidsförsäkring och Säkerhet för garantitid.

Klicka för mall till Garantitidsgaranti

Betalningsgaranti

Täcker köparens åtagande att betala och kan utfärdas för en enskild leverans eller för
löpande leveranser.

Hyresgaranti

Avser att säkerställa en hyresgästs förpliktelser att betala hyra.

Tullgaranti

Vid import av varor kan importören lämna en garanti till Tullverket för att få en enklare hantering av tullar och andra avgifter.

Resegaranti

Enligt Paketreselagen måste alla företag som bedriver paketreseverksamhet lämna en garanti till Kammarkollegiet som säkerhet för resenärernas inbetalda förskott och hemtransporter. Denna garanti kallas resegaranti.

Insatsgaranti

Vid nybildning eller ombildning av en bostadsrättsförening är byggherren skyldig att teckna en så kallad insatsgaranti. Denna garanti säkerställer att medlemmarna kan få tillbaka förskottsinbetalda insatser och upplåtelseavgifter om föreningens ekonomiska plan inte infrias.