Gör som Minna – sök KGFF scholarship

Gör som Minna – sök KGFF scholarship

Minna Horwitz är vår nuvarande KGFF scholarship stipendiat.Hon har studerat garantier lite närmare. Särskilt eventuella skillnader mellan garantier utfärdade av bank och försäkringsbolag.  Med sin uppsats ville Minna fylla den kunskapslucka som uppstått när det gäller...