Intresseanmälan

Denna ansökan utgör ett bindande avtal om medlemskap i KGFF först då det är signerat av båda parter.

Välkommen med din ansökan till KGFF-kansli: kansli@kgff.se

KGFF’s styrelse granskar ansökan och har full frihet att acceptera alternativt neka en ansökan om medlemskap. I det fall ansökan accepteras skall den nye medlemmen erlägga den medlemsavgift som motsvarar medlemmens medlemskategori. Medlemsavgiften kommer att framgå i förslaget om medlemsavtalet.