Försäkringsbolag

Det finns många anledningar för dig som försäkringsbolag att stärka samarbetet med Kreditförsäkringsbranschen och att aktivt delta som medlem i Kredit- och Garantiförsäkringsföreningen. Kreditförsäkring är ännu en relativt outvecklad del av försäkringsbranschen, och marknadspenetrationen är en av de lägsta i Europa. Därmed finns stora möjligheter till nya affärer både med nya och existerande kunder.  

 

Kredit- och Garantiförsäkringsföreningen (KGFF) samlar EKN, Privata Kreditförsäkringsbolag, Försäkringsförmedlare, banker och andra intressenter i en förening som syftar till att sprida kunskap och information om kreditförsäkringens värde för svensk handel och svensk export.

En kreditförsäkring, som försäkrar utestående fordringar, reducerar risken i factoring och andra typer av rörelsefinansiering, eftersom de fordringar som fungerar som säkerhet är försäkrade mot eventuella kreditförluster. Ett företags kundfordringar utgör ofta mer än en 1/3-del av den totala tillgångsmassan. En kreditförsäkring innebär en markant förbättring av säkerheten.

KGFF hoppas att ni som försäkringsbolag blir medlem i organisationen och hjälper oss att gemensamt utveckla den svenska kreditförsäkringsbranschen.

Välkommen med er intresseanmälan här