Företag

Det finns många och starka anledningar för dig som företag att bli medlem i Kredit- och Garantiförsäkringsföreningen. En kreditförsäkring hjälper företag att skydda intäkterna, understödjer vid expansion mot nya marknader och okända kunder, samt möjliggör att våga erbjuda längre kredittider. En kreditförsäkring hjälper även ditt företag i förhandlingarna om villkor mer er bank. 

 

Kredit- och Garantiförsäkringsföreningen (KGFF) samlar EKN, Privata Kreditförsäkringsbolag, Försäkringsförmedlare, banker och andra intressenter i en förening som syftar till att sprida kunskap och information om kreditförsäkringens värde för svensk handel och svensk export.

En kreditförsäkring, som försäkrar utestående fordringar, reducerar risken i factoring och andra typer av rörelsefinansiering, eftersom de fordringar som fungerar som säkerhet är försäkrade mot eventuella kreditförluster. Ett företags kundfordringar utgör ofta mer än en 1/3-del av den totala tillgångsmassan. En kreditförsäkring innebär en markant förbättring av säkerheten.

För svenska företag skyddar organisationens medlemmar affärer till ett värde som överskrider 1000 miljarder kronor.

Förbättra er likviditet genom ökad säkerhet i kundfordringar

Olika typer av kreditförsäkring kan vara ett användbart verktyg för alla dina fordringar. Det kan gälla hela din omsättning såväl som enskilda punktrisker. På samma sätt kan det handla om korta krediter mellan 1-360 dagar, såväl som projekt på långt mer än fem år.

På en mer handgriplig nivå finns det ett antal direkta kopplingar mellan er finansiering och kreditförsäkring:

  • Kreditförsäkring av kundfordringar ökar säkerheten i dina belåningsbara fordringar, vilket möjliggör en ökning av det belåningsbara utrymmet
  • Kreditförsäkring tillsammans med finansiering i form av fakturaköp utan regress möjliggör avlyft från balansräkningen och kan hjälpa ditt företag att förbättra nyckeltal såsom soliditet och avkastning på arbetande kapital

 

För dig som CFO, Treasurer, Kreditchef, Försäljningschef eller VD innebär ett medlemskap i Kredit- och Garantiförsäkringsföreningen ett utökad inflytande i en bransch som formar dagens och framtidens tjänster, i syfte att minimera era risker och maximera era möjligheter avseende all er försäljning.

KGFF hoppas att du som företagare blir medlem i organisationen och hjälper oss att gemensamt utveckla den svenska kreditförsäkringsbranschen i syfte att stärka dina affärer!

Välkommen med er intresseanmälan här