Försäkringsförmedlare

Det finns många anledningar för dig som försäkringsförmedlare att stärka samarbetet med Kreditförsäkringsbranschen och att aktivt delta som medlemmar i Kredit- och Garantiförsäkringsföreningen. Kreditförsäkring är ännu en relativt outvecklad del av försäkringsbranschen, och marknadspenetrationen är en av de lägsta i Europa. Därmed finns stora möjligheter till nya affärer både med nya och existerande kunder.

 

Kredit- och Garantiförsäkringsföreningen (KGFF) samlar EKN, Privata Kreditförsäkringsbolag, Försäkringsförmedlare, banker och andra intressenter i en förening som syftar till att sprida kunskap och information om kreditförsäkringens värde för svensk handel och svensk export.

En kreditförsäkring, som försäkrar utestående fordringar, reducerar risken i factoring och andra typer av rörelsefinansiering, eftersom de fordringar som fungerar som säkerhet är försäkrade mot eventuella kreditförluster. Ett företags kundfordringar utgör ofta mer än en 1/3-del av den totala tillgångsmassan. En kreditförsäkring innebär en markant förbättring av säkerheten.

Med kreditförsäkring erhåller du som försäkringsförmedlare en unik möjlighet att hjälpa dina kunder med att skydda en av företagets viktigaste och mest volatila tillgångar, nämligen företagets kundfordringar. Förutom ett skydd mot kreditförluster hjälper du också din kund med expansion mot nya marknader samt kan bidra till att skapa nya finansieringsmöjligheter.

KGFF hoppas att ni som försäkringsförmedlare blir medlem i organisationen och hjälper oss att gemensamt utveckla den svenska kreditförsäkringsbranschen.

Välkommen med er intresseanmälan här