Banker och Finansbolag

Det finns många och starka anledningar för dig som bank- eller finansbolag att bli medlem i Kredit- och Garantiförsäkringsföreningen. Kreditförsäkring kan skapa ny kapacitet för belåning, avlasta existerande exponering, och även minska risken vid factoring och andra typer av rörelsefinansiering.

 

Kredit- och Garantiförsäkringsföreningen (KGFF) samlar EKN, Privata Kreditförsäkringsbolag, Försäkringsförmedlare, banker och andra intressenter i en förening som syftar till att sprida kunskap och information om kreditförsäkringens värde för svensk handel och svensk export.

En kreditförsäkring, som försäkrar utestående fordringar, reducerar risken i factoring och andra typer av rörelsefinansiering, eftersom de fordringar som fungerar som säkerhet är försäkrade mot eventuella kreditförluster. Ett företags kundfordringar utgör ofta mer än en 1/3-del av den totala tillgångsmassan. En kreditförsäkring innebär en markant förbättring av säkerheten.

Hitta ny kapacitet och avlasta befintlig exponering genom ökad säkerhet i kundfordringar

Svenska banker och EKN har under lång tid samarbetat med finansiering av långa exportkrediter.

Något som är okänt för många inom den svenska Trade finance-sektorn är att exakt samma upplägg även är möjligt för korta krediter inom Sverige och på samtliga exportmarknader, vilket öppnar nya möjligheter för svenskt näringsliv.

I dagens avancerade affärer är Supply chain financing ett viktigt verktyg för att skapa effektiva och konkurrenskraftiga värdekedjor. På en mer handgriplig nivå finns det ett antal direkta kopplingar mellan finans och kreditförsäkring:

  • Kreditförsäkring av kundfordringar ökar säkerheten i de belåningsbara fordringarna, vilket möjliggör en ökning av det belåningsbara utrymmet eller en minskning av risken i den interna kalkylmodellen.
  • Kreditförsäkring tillsammans med fakturaköp utan regress möjliggör avlyft från balansräkningen och kan hjälpa företag att förbättra nyckeltal såsom soliditet och avkastning på arbetande kapital

Kreditförsäkring kan även globalt spela en avgörande roll kring utvecklingen av Baselregler, kapitaltäcknings- och riskhanteringslösningar. Kreditförsäkring lyder under Solvencyregler, vilka har samma syfte som Baselreglerna men ställer modestare kapitalkrav per exponeringskrona.

KGFFs målsättning är utveckla denna fråga i relation till såväl näringslivet som staten och tillsynsmöjligheter varför KGFF vill bjuda in er att, som medlemmar i KGFF, aktivt bidra till att utveckla dessa nya möjligheter.

KGFF hoppas att ni, som medlem i organisationen, hjälper oss att gemensamt utveckla den svenska trade finance sektorn.

Välkommen med er intresseanmälan här