Styrelse

Peter Boberg

Verkställande direktör Atradius Sverige – Styrelseordförande

Peter Boberg

Sedan 1 september 2015 är Peter VD för Atradius i Sverige och har även ansvar för Litauen och Lettland. Peter har mer än 20 års erfarenhet av kreditförsäkringsbranschen i olika ledande befattningar hos Atradius.
Under åren 2008 -2012 var Peter Country Manager i Dubai med ansvar för bygga upp och utveckla Atradius verksamhet i regionen. Sommaren 2012 återvände han till Sverige för en tjänst inom Atradius Special Products med ansvar för Norden.

Henrik Lööf

Senior Advisor till Aon Sweden – Ledamot

henrikHenrik inledde sin bana inom kreditförsäkringsbranschen 1982. Som Senior Advisor för Aon Sweden fokuserar Henrik på kreditförsäkringslösningar för Nordiska kunder. Han kommer närmast från en tjänst som Verkställande Direktör på Loof & Partners AB och som Partner inom JLT Risk Solutions i Sverige. Henrik utexaminerades från Handelshögskolan i Stockholm 1977.

Tommie Sjödahl

Kredit- och Garantiförsäkringsföreningen – Ledamot

tommie sjödahl

Har varit verksam inom kreditförsäkring under 38 år både i Sverige och utomlands och arbetat med såväl små som stora företag. De senaste tio åren verkade han med Amsterdam som hemmabas med ansvar för framförallt multinationella kunder och ingick sedermera i Atradius koncernledning som Chief Markets Officer.

Henrik Bromée

Verkställande direktör Euler Hermes – Ledamot

henrik B

Henrik är sedan Juli 2014 VD för Euler Hermes Sverige och kommer senast från positionen som Nordenchef på Moneygram International. Henrik är civilekonom och har tidigare också jobbat för Visa och American Express i olika roller och länder.

Carl-Johan Karlsson

Affärsområdeschef EKN, Affärsområde små och medelstora företag –
Ledamot

carl-johan

Carl-Johan Karlsson är sedan 2013 affärsområdeschef vid Exportkreditnämnden (EKN) och ansvarig för affärsområdet små och medelstora företag samt medlem i EKN:s ledningsgrupp och centrala kreditkommitté. Han kommer senast från positionen som regional sales director Asia & Pacific vid Crane Currency, vilket är en fullt integrerad leverantör av sedlar till fler än 50 central banker. Dessförinnan har han arbetat som VD för Tetra Laval Credit AB, Tetra Laval gruppens leasing och exportfinansbolag. Carl-Johan är civilekonom med inriktning på finansiering.

Corine Troncy

Verkställande direktör Coface Sverige – Ledamot

Corine Troncy

I sin roll som VD för Coface Sverige ansvarar Corine även för Coface gruppens riskexponeringar och kreditförsäkrings-försäljning i Finland, Norge och Island. Hon har arbetat för Coface i över 20 år och har haft en rad ledande befattningar vid Coface huvudkontor i Paris samt i Storbritannien, Japan och USA. Corine ingår även i styrelsen för Coface norra Europa.

 

Gustaf Wickman

Head of Credit and Political Risk Sverige – Ledamot

Gustaf WickmanGustaf Wickman är sedan november 2017 ansvarig för Howden Sveriges verksamhet inom Trade Credit and Political Risk. Gustaf har mer än 20 års erfarenhet inom kreditförsäkringsbranschen i olika ledande befattningar som partner på JLT Risk Solutions och nu senast på Brim med ansvar för Trade Credit.

Howden arbetar över alla kommersiella sektorer med särskild styrka inom svensk basindustri. Vi strukturerar försäkringsprodukter skräddarsydda för exportörers individuella behov och de underliggande villkoren för exportkontrakt. Howden har via sitt bolag RKH Specialty tillgång till alla försäkringsbolag som är verksamma inom CPRI-marknaden, som omfattar Lloyds syndikat samt den bredare försäkringsmarknaden i London.

 

Christian Vollbehr

Head of Trade Credit, AIG Direktion für Deutschland – Ledamot

Christian VollbehrChristian är ansvarig för AIG Trade Credit i Norden, Benelux och i de tyskspråkiga länderna. Innan Christian började på AIG 2013 var han verksam som Senior Management inom kreditförsäkringsmarknaden i Tyskland, Sverige, USA och Australien. Han är förnärvarande baserad i Frankfurt am Main.

 

Leif Förare

Verkställande direktör, Moderna Garanti – Ledamot

Leif FörareLeif är sedan 2011 Country Manager för Moderna Garanti och är ansvarig för Garanti- och Kreditförsäkringsverksamheten i Sverige samt är medlem av den nordiska företagsledningen inom Tryg Guarantee. Leif har mer än 25 års erfarenhet inom företagsledning och B2B-försäljning och är också en mycket erfaren säljkonsult och talare.