Aktuellt

Juni 2019

Planera in för KGFFs Industry Dinner 24 oktober 2019

Kredit- och Garantiförsäkringsföreningen hälsar Dig välkommen till KGFF:s Industry Dinner och
branschmingel i Lilla Sällskapet i Stockholm 24 oktober kl 18.00. Håll utkik – mer information och
inbjudan kommer!

Februari 2019

Ny styrelseordförande och kassör i KGFF

Peter Boberg, Verkställande Direktör för Atradius i Sverige har vid årsmötet 14 februari 2019 valts som ny styrelseordförande i Kredit- och Garantiförsäkringsföreningen (KGFF) och till ny kassör har valts Leif Förare

Maj 2018

Vi är inte bara måna om att hjälpa till med information om Kredit- och Garantiförsäkringsfrågor utan ser också till att skydda personuppgifter enligt EU:s nya förordning - GDPR - General Data Protection Regulation

Kredit-  och Garantiförsäkringsföreningen (802473-4389) (”vi”) är därmed personuppgiftsansvarig för personuppgifter genom hantering av information till företag, organisationer och myndigheter inom kredit- och garantiförsäkringsområdet samt därmed förenlig verksamhet. Det föreligger rätt för dig som individ att få besked om vilka personuppgifter vi har om dig som enskild person med anknytning till vår verksamhet samt begära att vi rättar eller raderar personuppgifter genom att kontakta oss via kansli@kgff.se. Utförligare information om vår personuppgiftsbehandling samt kontaktuppgifter hittar du på
www.kreditforsakringsforeningen /integritet. Vid klagomål kan du även vända dig till Datainspektionen.

April 2018

Fotografier från KFFs Seminarium 2018

Här är några av fotografierna från KFFs årliga seminarium.

IMG_0063 Kristina E o Niklas L

IMG_0064 Jonas K o Claes B

IMG_0066 Peter B o Patrik O o Håkan B

IMG_0067 Gäster minglar

IMG_0070 Christian V o Mattias F 0 Lennart L m fl

IMG_0071 Henrik B on stage Good times ahead

IMG_0079 Johan SvH on stage

IMG_0080 Johan SvH o Henrik B on stage for QA

IMG_0082 Bo L on stage Risks and Challenges

IMG_0086 Leif Förare on stage Bonding

IMG_0089 Karin A on stage

April 2018

Ökad efterfrågan på kreditförsäkringar

Medlemmarna i Kredit- och garantiförsäkringsföreningen ser positivt på marknaden för kreditförsäkringar för 2018. Den geopolitiska osäkerheten och en fortsatt god global utveckling medför att försäkringsgivare och -förmedlare gör bedömningen att marknaden under 2018 kommer att växa och att premieinkomsterna kommer att öka, enligt en ny undersökning.

I en undersökning genomförd av Kredit- och garantiförsäkringsföreningenframkommer att såväl försäkringsgivare och försäkringsförmedlare bedömer att premieinkomsterna för kreditförsäkringar under 2018 kommer att öka. De främsta anledningarna är den globala ekonomiska tillväxten samt oro för ökad protektionism och handelshinder.
Den starka globala konjunkturutvecklingen är gynnsam för den svenska exportnäringen. Under 2017 ökade den svenska varuexporten med 10 procent. Världshandelsorganisationen, WTO, prognostiserar en ökning av den globala varuhandeln med 4,4 procent under 2018. Tillväxten bekräftas även i IMFs senaste rapport. Den ökade handeln reflekterar inte bara högre investerings- och sysselsättningsvinster utan också förbättrat konsument- och företagsförtroende. Tillsammans med den svaga kronkursen driver detta på den svenska exporten som väntas öka även under 2018.

-Vi ser en stor potential för branschen då kännedomen om kreditförsäkringar ökar och allt fler företag försäkrar sig mot kundförluster. Såväl ekonomisk tillväxt som oro för geopolitiska risker driver efterfrågan, säger Karin Apelman, senior rådgivare för Kreditförsäkringsföreningen.

De privata kreditförsäkringsgivarna uppvisade en ökning av premieinkomster under 2017 medan EKNs premieinkomster minskade något. I likhet med premieinkomsterna ökade den försäkrade omsättningen hos de privata försäkringsgivarna under 2017 medan den minskade något för EKN. För 2018 bedömer kreditförsäkringsgivarna att den försäkrade omsättningen kommer vara fortsatt stabil eller öka något under året.

Antalet försäkringstagare ökade under 2017 för samtliga aktörer i branschen och ökningen förväntas fortsätta även under 2018.

- Efterfrågan på kreditförsäkringar förväntas fortsatt öka generellt men även för separata projekt. Vi ser ett skifte på marknaden där privata försäkringsgivare nu även täcker enskilda projekt, säger Karin Apelman.

Utvecklingen av antalet skador under 2017 varierade mellan försäkringsgivarna. En del aktörer uppvisade en ökning medan andra oförändrade eller något minskande antal skador. Utvecklingen under 2017 var stabil även om enstaka skador slog mot vissa försäkringsgivare. Under 2018 uppskattar föreningen att skadorna fortsatt kommer att vara låga. Ändå uppskattar cirka hälften av föreningens medlemmar att antalet skador kommer att öka något under 2018. Ökningen förväntas främst ske i vissa sektorer, däribland byggsektorn, gruvindustrin samt detaljhandeln. I samma branscher gör försäkringsgivarna bedömningen att antalet konkurser sannolikt kommer att öka.

För mer information, vänligen kontakta:

Karin Apelman, Senior Rådgivare Kreditförsäkringsföreningen
+46 73 323 22 65
karin.apelman@gmail.com

Henrik Bromée, Ordförande Kreditförsäkringsföreningen
+46 70 351 56 85
Henrik.Bromee@eulerhermes.com

Om Kredit- och garantiförsäkringsföreningen
Kredit- och garantiförsäkringsföreningen är ett gemensamt organ för försäkringsgivare, försäkringsförmedlare och andra intressenter inom kundkreditförsäkring i Sverige. Föreningens huvudsyfte är att genom informationsspridning, utbildning, PR, riktade aktiviteter och annan kunskapsspridning gentemot det svenska näringslivet och svenska myndigheter, sprida kännedom om kundkreditförsäkring och dess betydelse för svenskt näringsliv och handel. www.kreditforsakringsforeningen.se

Mars 2018

Seminarium 2018

Mars 2018

KFF has decided to award an annual scholarship

KFF has decided to award an annual scholarship of SEK 30 000 to the student/students writing the best essay on Credit Insurance or Surety. The obvious idea is to raise the awareness of Credit insurance as a product and as an industry and to encourage new ideas and perspectives concerning the risk side of trade finance, surety, export and international trade. The Association's main purpose is to spread knowledge about the importance of credit insurance. This should be accomplished by education, PR, and other activities to the Swedish industry and banks. The board, supported by the Education committee, believes a scholarship is an excellent opportunity to create awareness on credit insurance and surety among the future decision makers. Further, KFF is interested in increasing the cooperation with universities and other higher education institutions in order to improve the knowledge among newly graduated professionals. Applying for the scholarship is possible for any Swedish student submitting a C or D level thesis/paper.

The final topic of the thesis is of course chosen by the student, but in order to be eligible for the scholarship the thesis should refer to credit- or political risks and relate to topics such as:

  • business trade,
  • trade finance,
  • international trade,
  • surety and guarantees,
  • export in general

Ther jury for 2018 consists of Magnus Lindgren, Corine Troncy and Leif Förare, and the deadline for submission is 20th of June 2018.

Februari 2018

Ny medlem

Som ny medlem har invalts Försäkringsförmedlaren Willis Towers Watson

Februari 2018

Ny styrelsemedlem i KFF

Gustaf Wickman, Head of Credit and Political Risk Howden Group in Sweden har valts in som ny styrelsemedlem i Kreditförsäkringsföreningen

November 2017

Karin Apelman Senior Rådgivare i Kreditförsäkringsföreningen

Kreditförsäkringsföreningen rekryterar Karin Apelman som Senior Rådgivare och talesperson för föreningen.
Den tidigare Generaldirektören för EKN, Karin Apelman, tillträder som Senior Rådgivare i Kreditförsäkringsföreningen. Kreditförsäkringsföreningen samlar EKN, privata Kreditförsäkringsbolag, Försäkringsförmedlare, garantigivare och andra intressenter i syfte att sprida kunskap och information om kreditförsäkringens värde för svensk handel och svensk export.

-Vi är mycket glada över att Karin Apelman ansluter till Kreditförsäkringsföreningen och att kunna ta del av den värdefulla kunskap och erfarenhet som hon bidrar med, inte minst när det gäller exportfrågor och svensk handel internationellt, säger Henrik Bromée, ordförande i Kreditförsäkringsföreningen.

Förutom att säkra ett företags intäkter, understödjer kreditförsäkringar företag vid expansion mot nya marknader och okända kunder, samt möjliggör längre kredittider. En kreditförsäkring bidrar även med säkerhet i ett företags förhandlingar med sin bank. Idag säkrar Kreditförsäkringsföreningens medlemmar, som består av såväl privata försäkringsgivare och -förmedlare samt EKN, svensk handel för cirka 500 miljarder kronor.

-Jag ser fram emot att skapa ökad kännedom om kreditförsäkring och dess betydelse för svenskt näringsliv och handel, säger Karin Apelman, Senior Rådgivare till Kreditförsäkringsföreningen.

Karin Apelman har över 30 års erfarenhet av internationell handel och finansiering däribland från SAAB, SAS och LFV. Karin är styrelseledamot i Handelsbanken, Bliwa, Svenska Kraftnät samt Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT).

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Bromée, ordförande Kreditförsäkringsföreningen
+46 70 351 56 85
Henrik.Bromee@eulerhermes.com

Oktober 2017

Planera in för KFFs Seminarium 26 april 2018

Kreditförsäkringsföreningen hälsar Dig välkommen till KFFs årliga seminarium och branschmingel i Scandic Haymarket, Stockholm. Håll utkik – mer information kommer!

Juni 2017

Som ny medlem har invalts försäkringsgivaren Gar-Bo

Gar-Bo är Sveriges ledande försäkringsbolag inom byggrelaterade försäkringar. Gar-Bo är specialiserade på småhus och erbjuder trygghetslösningar inom nybyggnation och vid småhusförsäljning till privatpersoner och företag i hela Sverige. Genom Gar-Bo:s försäkringar och tjänster ger de kunskap, god råd och trygghet till människor som ska förverkliga sina
husdrömmar. Gar-Bo erbjuder också försäkringslösningar, tjänster och utbildningar anpassade för småhusföretag,
entreprenörer och bostadsrättsföreningar. Gar-Bo grundades 1989 och har idag ett 30-tal anställda på huvudkontoret i
Stockholm, men verkar i hela landet genom certifierade underkonsulter och byggtekniska experter.

Maj 2017

Som ny medlem har invalts försäkringsgivaren Nordic Guarantee

Nordic Guarantee är en av Nordens största oberoende utfärdare av kontraktsgarantier. Tillsammans med sitt systerföretag Lombard Insurance från Sydafrika har Nordic Guarantee även möjlighet att snabbt och enkelt erbjuda nordiska företag garantier i mer än 20 afrikanska länder.

April 2017

Seminarium och branschmingel - 26 April

Kreditförsäkringsföreningen hälsar Dig välkommen till KFFs årliga seminarium och branschmingel.
Håll utkik - mer information kommer!

Videoklipp från KFFs seminarium 2017

Här är några av de presentationer som spelades in på KFFs årliga seminarium.
KFFs Seminar 2017 spellista

Mars 2017

Kreditförsäkringsbranschen på frammarsch

KFFs ordförande Henrik Bromée intervjuad i tidningen Risk & Försäkring. Följ länken och läs artikeln
Risk & Försäkring - Kreditförsäkringsbranschen på frammarsch

Februari 2017

Ny styrelsemedlem i KFF

Leif Förare, Verkställande direktör, Moderna Garanti, har valts in som ny styrelsemedlem i Kreditförsäkringsföreningen.

Juni 2016

Golf Dag för Kreditförsäkringsföreningen KFF

Den 14 juni 2016 var det åter dags för Kreditförsäkringsbranschens stora begivenhet, KFF - golfen.
Följ länken och se en bild på årets vinnare.

April 2016

Seminarium och branschmingel – 26 April

Kreditförsäkringsföreningen ber härmed att få hälsa Dig välkommen till ett seminarium och branschmingel! Läs mer »

April 2016

Ny styrelsemedlem i KFF

Christian Vollbehr, AIG, har valts in som ny styrelsemedlem i Kreditförsäkringsföreningen. Christian Vollbehr ersätter Daina Muceniece.

Februari 2016

Ny styrelsemedlem i KFF

Carl-Johan Karlsson, EKN, har valts in som ny styrelsemedlem i Kreditförsökringsföreningen. Carl-Johan Karlsson ersätter
Karin Apelman.

November 2015

Som ny medlem har invalts försäkringsgivaren Moderna Garanti

Moderna Garanti är nordens största utställare av kontraktsgarantier och är en nordisk utmanare inom kreditförsäkring. Vi ägs av Tryg Forsikring A/S, nordens näst största försäkringbolag noterat på Köpenhamnsbörsen. Vi ställer garantier och kreditförsäkringar över hela välden med fokus på norden och europa och har kreditrating A- hos S&P.

Vårt erbjudande präglas av användarvänliga onlineverktyg och personlig service tillsammans med enkla och tydliga försäkringsvillkor. modernagaranti.se

Augusti 2015

Ny styrelsemedlem i KFF

Daina Muceniece har invalts som ny medlem i Kreditförsäkringsföreningen. Läs mer »

Juni 2015

Golf Dag för Kreditförsäkringsföreningen KFF

Den 10 juni 2015 var det åter dags för Kreditförsäkringsbranschens stora begivenhet, KFF-golfen. Läs mer »

April 2015

Seminarium och branschmingel – 23 April

Kreditförsäkringsföreningen ber härmed att få hälsa Dig välkommen till ett seminarium och branschmingel! Läs mer »

Februari 2015

Ny landschef för Coface i Sverige.

Coface har utsett ny landschef i Sverige. Corine Troncy tar över från och med februari.
Läs Pressreleasen här.

Januari 2015

Som ny medlem har invalts försäkringsmäklaren Loof & Partners

Loof & Partners är Nordens mest fokuserade och engagerade mäklare inom området för kredit- och politiska risker. Inom kundkreditförsäkring levererar vi kvalificerad expertis inom strukturering, upphandling, placering och skadereglering till våra kunder.

Loof & Partners erbjuder Kunskap, Kontaktnät, Kapacitet, Kommunikation och Kreativitet! Loofpartners.se

September 2014

Artiklar från SvD’s bilaga ”Vår Nya Kredithantering” den 9 september.

Ni finner artikeln för Tommie Sjödahl, VD för Kreditförsäkringsföreningen här.
Ni finner artikeln för Henrik Bromée, Styrelseledamot KFF och VD för Euler Sverige här.
Ni finner artikeln för Magnus Lindgren, Ordförande KFF och VD för Atradius här.
Ni finner artikeln för Mikael Pettersson, Styrelseledamot KFF och VD för Coface här.
Ni finner artikeln för Karin Apelman, Styrelseledamot KFF och Generaldirektör för EKN här.

Juni 2014

Som ny medlem har invalts försäkringsgivaren Willis.

willis_logo

Willis, ett av världens ledande företag inom risk management och försäkringsförmedling. Idag verkar Willis med fler än 17 000 anställda i över 400 kontor världen över med huvudkontor i London. Men rötterna sträcker sig ända till 1828.

willis.se

Som ny medlem har invalts försäkringsgivaren The Channel Managing Agency.

the_channel_syndicate_logo_small

The Channel Syndicate 2015 vid Lloyd’s leds av en stark ledningsgrupp som tillsammans med erfarna underwriters handplockats från Lloyd’s- och Londonmarknaden. Syndikatet startade sin verksamhet 2011 och har sedan dess mer än fördubblat affärsvolymen. Verksamheten har ett starkt servicefokus: våra underwriters tillgänglighet och befogenheter gör det möjligt att i nära samarbete med våra kunder fatta beslut även gällande de mest komplexa försäkringslösningarna. Vår framgång bygger på kompetenta medarbetare, vår finansiella styrka och ägarstruktur.

SCOR, världens 5:e största återförsäkringskoncern med A+ rating från de ledande internationella ratinginstituten, är 100 % ägare av The Channel Syndicate. SCOR har en kapitalbas på mer än € 6 miljarder, en premievolym på närmare € 5 miljarder inom skadeförsäkring och driver verksamheten med baser i New York, Köln, London, Paris, Singapore och Zürich. SCOR är en långsiktig och stabil aktör och dessutom en av Lloyd’s- marknadens största finansiärer. För mer information om SCOR gå till www.scor.com

The Channel Syndicate erbjuder sina kunder säkerhet genom Lloyd’s “Chain of Security” som är ”ratade” A eller A+ av de ledande internationella ratinginstituten.

scor.com

Maj 2014

Som ny medlem har invalts försäkringsgivaren AIG.

American International Group, Inc. (AIG) är ett ledande internationellt försäkringsföretag med verksamhet i fler än 130 länder och jurisdiktion. Företag i AIG-gruppen säljer produkter till kommersiella och enskilda kunder och institutioner genom ett av världens mest utbyggda försäkringsnätverk. Dessutom är AIG-företagen ledande leverantörer av livförsäkringar och pensionstjänster i USA. AIG:s aktier är noterade på börserna i New York och Tokyo.

För mer information om AIG gå till www.aig.se

April 2014

Som ny medlem inom kategorin företag har Svenska Kapitalguiden AB invalts i föreningen.

kapitalguiden_small

Kapitalguiden besitter djup kunskap inom området offentlig finansiering. Kapitalguiden stödjer SME-företag som önskar utnyttja olika finansiella instrument från offentliga aktörer. Möjligheter och kombinationer av lån, bidrag, ägarkapital, kundkrediter, garantier och kreditförsäkringar ger Kapitalguidens kunder en ökad flexibilitet att finansiera sin affärsutveckling.

Kapitalguiden är ett privatägt bolag som har etablerat en databas som innehåller offentliga finansieringsmöjligheter ur globalt perspektiv. Databasen fungerar som ett centralregister inom offentlig finansiering och riktar sig främst till små och medelstora verksamheter. Kapitalguiden är en främjare inom verksamhetstillväxt och internationalisering.

Kapitalguiden har sitt huvudkontor i Sverige, ett dotterbolag i Norge samt en filial i Finland.

kapitalguiden.se

Mars 2014

Som ny medlem har invalts försäkringsgivaren Markel International Insurance Co. Ltd.

markell_logo

Markel International är ett internationellt försäkringsbolag som tecknar försäkringar för små såväl som stora multinationella företag. Markel har åtta affärsområden och finns representerade i 18 länder. Vi tecknar affär genom våra helägda Lloyd´s syndikat, vårat Brasilianska återförsäkringsbolag, Markel Sesseguradora do Brasil SA och genom bolaget Markel International Insurance Company. 2013 omsatte Markel International ca 914 miljoner dollar.

Markel International Sverige är en filial till försäkringsbolaget Markel International Insurance Company med kontor i Stockholm. Kontoret i Stockhoholm ansvarar för de nordiska länderna, de baltiska staterna och Ryssland. Vårat växande team av underwriters har lång erfarenhet av den nordiska och internationella försäkringsmarknaden främst inom marinförsäkring, VD-Styrelseansvar, professionsansvar samt konstförsäkring. Vi erbjuder anpassade försäkringslösningar för såväl stora multinationella företag som för privatpersoner.

På Markels kontor i Stockholm finns även en skadeavdelning med lång erfarenhet och ett väl fungerande samarbete med skadespecialister i Sverige och internationellt. Försäkringar tecknas genom Markel International Insurance Company Ltd som innehar en A (Excellent) rating från Standard & Poor och A.M. Best.

markelinternational.se

Februari 2014

Artikel från Risk & Försäkring

Läs artikeln från nyhetsbrevet Risk & Försäkring som publicerades den 11 februari. Ni finner artikeln här.

Januari 2014

Som ny medlem har invalts försäkringsgivaren Coface.

coface logo

Coface är en av världens tre största kreditförsäkringsföretag med representation och kontor i 66 länder. I huvudsak erbjuder vi risktäckning för insolvens, utebliven betalning, politisk risk och tillverkningsrisk. Organisationen utgörs av 4.400 medarbetare som genererar ca. MEURO 1.600 i intäkter. Totalt försäkrar vi drygt MEURO 400 i kundriskexponeringar världen över.

Coface rating hos nedanstående finansiella rating institut är följande:

  • Moody´s – A2 with stable outlook
  • Fitch IBCA – AA- with stable outlook

coface.se

Som ny medlem har invalts försäkringsgivaren Equinox Global.

equinox

Equinox Global är coverholder hos Lloyd’s of London. Coverholders gör det möjligt för Lloyd’s syndikat att vara verksamma i regioner och länder som om de var en lokal försäkringsgivare.

Det här innebär att en coverholder erbjuder lokal kunskap för att tillfullo förstå lokala krav och önskemål samtidigt erbjuder vi försäkringstagare och mäklare tillgång till Lloyd’s underwriting expertis, stabilitet och finansiell styrka.
Equinox Global värdesätter vårt partnerskap med våra mäklare som är vår exklusiva distributionskanal.

När du samarbetar med Equinox Global har du direkt tillgång till beslutfattare.

Som en del av Lloyd’s erbjuder Equinox Global den expertis, erfarenhet och trygghet som har gjort att Lloyd’s har varit marknadsledande på den internationella försäkringsmarknaden sedan 1688.

equinoxglobal.com

Som ny medlem har invalts försäkringsförmedlaren Marsh Sweden.

marsh_small2

Marsh är världsledande i att leverera risk- och försäkringstjänster. Med ca 70 st anställda i Sverige och 25 000 i världen är vi ett stort globalt nätverk med specialkompetenser.

Marsh erbjuder sina kunder den bästa möjliga rådgivning och service inom risk och försäkring oavsett om det är en internationell koncern, en kommun, en organisation eller ett medelstort svenskt företag.

marsh.com

2013

December

Som ny medlem har invalts försäkringsförmedlaren Floda Risk och Finans.

floda_logo_small

Floda Risk & Finans är en konsult- och mäklarfirma som via förmedling till tredje part och eget konsultarbete arbetar för att frigöra rörelsekapital och sänka risk och kapitalkostnad.

florof.com

September

Som ny medlem har invalts försäkringsförmedlaren Brim.

brim-logo_small

Brim är en fristående försäkringsmäklare som specialiserat sig inom fem specifika områden: Byggindustrin, Kredit- och politisk risk, Industri och företag, Affinity samt Återförsäkring.

Vi arbetar med riskmanagement, riskfinansiering och risktransferering på den svenska såväl som på den internationella försäkrings- och återförsäkringsmarknaden. Brim grundades 2001 av fyra personer med en gedigen erfarenhet i branschen.

Basen för vår verksamhet är försäkringslösningar samt administrativa åtaganden och service i samband med av oss utarbetad och upphandlad gruppskadeförsäkring samt finansiella lösningar såsom fullgörandeförsäkring och garantier.

Brim har idag kontor i Stockholm och Dubai, samt representanter i Helsingfors och Oslo.

brim.se

Juni

Pressmeddelande

KFF, ny branschförening för svenska kreditförsäkrare.

Pressmeddelande om Kreditförsäkringsföreningen

Undertecknat Charterdokument

Grundande av Kreditförsäkringsföreningen.

Kreditförsäkringsföreningen - Undertecknat Charterdokument